Docker & PHP

Sử dụng Docker để cài đặt môi trường phát triển Laravel (Nginx, PHP7, PHP-FPM, PostgreSQL)

Bước 1: Tạo cấu trúc folder cho dự án mới mkdir myproject # Folder gốc của dự án mkdir myproject/dbdata # Lưu dữ liệu của database mkdir myproject/configs # Lưu cấu hình nginx cd myproject Donwload Laravel curl -L https://github.com/laravel/laravel/archive/v5.5.0.tar.gz | tar xz mv laravel-5.5.0 src # Source code Install... [Read More]

Login user bằng facebook trên iOS Ionic app.

Sử dụng mạng xã hội để đăng nhập ứng dụng di động là một yêu cầu thông thường của hầu hết các app nhưng cách config để dùng tính năng này không hoàn toàn đơn giản.

Yêu cầu tối thiểu: Bạn phải có 1 Facebook App đã có app ID bằng cách đăng ký tài khoản developer của Facebook. Bài viết này không bao gồm việc hướng dẫn tạo Facebook App. Sau khi tạo xong App thì active app bằng cách vào menu App Review và... [Read More]

Son Tran
Fullstack web / mobile developer
Laravel / Django / React / React Native.
Contact