Login user bằng facebook trên iOS Ionic app.

Sử dụng mạng xã hội để đăng nhập ứng dụng di động là một yêu cầu thông thường của hầu hết các app nhưng cách config để dùng tính năng này không hoàn toàn đơn giản.

Yêu cầu tối thiểu: Bạn phải có 1 Facebook App đã có app ID bằng cách đăng ký tài khoản developer của Facebook. Bài viết này không bao gồm việc hướng dẫn tạo Facebook App. Sau khi tạo xong App thì active app bằng cách vào menu App Review và... [Read More]

Sử dụng web fingerprint trong vấn đề security của SPA.

Định danh người dùng luôn là vấn đề security cơ bản của các app dạng SPA (Single Page Application) do nguyên tắc Staless của cơ chế client-API.

Phương pháp authenticate phổ biến của các SPA (Single Page Application) là trao đổi token. SPA được hiểu như phần client (Front-End) được viết hoàn toàn bằng JavaScript, nằm trong các file tĩnh, tương tác với server thông qua các web API. Do tính độc lập gần như tuyệt đối... [Read More]

Các kỹ năng cần có để trỡ thành 1 Full Stack Developer

Full Stack Developer có thể tự tin giải quyết hầu hết các vấn đề về web mà không bị phụ thuộc vào bên khác.

Không phải ai cũng muốn trỡ thành Full Stack Developer do phải đầu tư khá nhiều thời gian để trau dồi nhiều loai kiến thức và kinh nghiệm khác nhau. Để trỡ thành 1 Full Stack Developer bạn cần có các kỹ năng chính: Back-End/API (PHP & Laravel) Front-End (Javascript... [Read More]

Mã hoá khoá công khai cho người không chuyên

Mã hoá khoá công khai (public-key cryptography) không thực sự phức tạp như bạn tưởng tượng.

Mã hoá đối xứng Mã hoá khoá công khai dựa trên khái niệm mã hoá “bất đối xứng”. Nhưng khoan đã, trước khi tìm hiểu vấn đề này ta cần hiểu mã hoá “đối xứng” hoạt động như thế nào. Để hiểu mã hoá đối xứng hoạt động thế nào.... [Read More]

Son Tran
Fullstack web / mobile developer
Laravel / Django / React / React Native.
Contact